kerja sebarang hebat, kasih sebarang tempat

Maksud: Bekerja tanpa menurut peraturan

berkongsi