khabar jauh didengar-dengarkan, khabar dekat difikir-fikirkan

Maksud: Setiap khabar yang diterima hendaklah diselidiki supaya tidak tertipu

berkongsi