kicang-kecoh ciak

Maksud: Barang apa yang hendak disiasat, hendaklah ada buktinya (tandanya)

berkongsi