kijang dirantai dengan rantai emas, jikalau ia lepas, lari juga ia ke hutan

Maksud: Seseorang itu akan ingat juga negeri asalnya sekalipun senang hidupnya di negeri orang

berkongsi