kikir pari belulang kering direndam tujuh hari tak basah

Maksud: Orang yang degil atau kedekut

berkongsi