kilat di dalam kilau, kabus di dalam hujan

Maksud: Dalam percakapan atau tingkah laku seseorang, terkandung kemahuannya

berkongsi