kata periuk, belanga hitam

Maksud: Orang yang memburukkan orang lain sedangkan dirinya sendiri buruk juga

berkongsi