orang kebanyakan

Maksud: Rakyat biasa.

berkongsi