koyak tak berbunyi

Maksud: Sesuatu keburukan (keaiban) yang berlaku dengan tidak diketahui orang

berkongsi