koyak baju mahu ukur badan

Maksud: Merosakkan barang yang hendak dibaiki (disempurnakan)

berkongsi