kuku kambing

Maksud: Alat yang digunakan untuk menanam padi.

Contoh ayat: Suatu masa dahulu kuku kambing digunakan untuk menanam padi.

berkongsi