kukur apa kepada kukur, nyiur juga yang binasa

Maksud: Mudah bagi seseorang menyuruh melakukan sesuatu tetapi yang melakukannya juga yang menemui kesukaran

berkongsi