kuman menjadi pekung

Maksud: Perkara kecil menjadi besar kerana dibiarkan

berkongsi