lagi tongkat lagi senjata

Maksud: Perihal seorang yang mendapat dua macam pertolongan dalam satu pekerjaan

berkongsi