lain hulu lain parang, lain dulu lain sekarang

Maksud: Perbezaan zaman yang berubah mengikut peredaran masa.

berkongsi