lain gatal lain digaruk

Maksud: Lain yang disoal, lain yang dijawab

berkongsi