lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya

Maksud: Tiap-tiap negeri itu berlainan aturan dan adatnya

berkongsi