lain orang memperanakkan, lain dipanggil bapa

Maksud: Keuntungan tidak selamanya didapatkan oleh orang yang berhak menerimanya

berkongsi