laksana kain putih

Maksud: Pekerti (orang yang lembut hati) yang dapat dipengaruhi orang

berkongsi