laksana kodok dapat bunga sekuntum

Maksud: Tidak tahu menghargai (mempergunakan) barang yang baik

berkongsi