laksana mestika gamat

Maksud: Untuk mengatakan rupa atau kelakuan atau perkataan yang baik

berkongsi