laksana perempuan

Maksud: Perkara yang harus dilakukan oleh isteri, laksana isteri

berkongsi