laksana pencalang sarat, tiada ke timur tiada ke barat

Maksud: Orang yang sudah berpakaian cantik dan berhias tetapi duduk di rumah sahaja

berkongsi