laksana pohon kayu tidak berbuah

Maksud: Ilmu yang tidak diamalkan tidak berguna

berkongsi