langkah seribu

Maksud: Cabut lari.

Contoh ayat: Kami membuka langkah seribu apabila dikejar oleh orang gila itu.

berkongsi