larikan wang

Maksud: Menggelapkan wang

berkongsi