laut tidak membuang sungai, rimba tidak membuang latah

Maksud: Orang besar (baik) tidak menolak jika diminta pertolongan

berkongsi