lawan politik

Maksud: Pihak penentang dalam bidang politik

berkongsi