lemah liat kayu akar, dilenturkan boleh, dipatah tak dapat

Maksud: Orang yang berakal itu nampaknya menurut kehendak orang, tetapi tidak dapat dibodohkan

berkongsi