limau masak sebelah, perahu karam sekerat

Maksud: Hukuman atau aturan yang tidak adil (memilih-milih orang kerana kedudukan atau kekayaan)

berkongsi