longgar sendat, lapang bertukul

Maksud: Berpura-pura menerima sesuatu kebenaran tetapi sebenarnya menolak kebenaran itu

berkongsi