lubuk akal tepian ilmu

Maksud: Dikatakan kepada orang yang pandai

berkongsi