lulus jarum, lulus kelindan

Maksud: Kalau kehendak pertama itu tercapai, kehendak-kehendak lain akan menurut

berkongsi