lurah tidak terturuni, bukit tidak terdaki

Maksud: Perihal orang yang sangat tua dan lemah

berkongsi