lurus lidah

Maksud: Sangat fasih dan petah

berkongsi