makan bersabitkan

Maksud: Mendapat makanan tanpa bekerja

berkongsi