makan hak

Maksud: Melanggar hak asasi orang lain

berkongsi