makan pakaian

Maksud: Menjual atau menggadai pakaian untuk belanja hidup

berkongsi