makan upas berulam racun

Maksud: Sentiasa hidup dalam kesusahan

berkongsi