makan upah

Maksud: Bekerja untuk mendapat gaji, makan gaji

berkongsi