malang tak berbau

Maksud: Kecelakaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya.

berkongsi