mana tali berpunca tak berhujung

Maksud: Siapakah yang tidak akan menghadapi kematian

berkongsi