mara hinggap mara terbang, mara bergesel sambil lalu, enggang lalu ranting patah

Maksud: Tidak bersalah tetapi terlibat dalam kesalahan itu

berkongsi