masa peralihan

Maksud: Masa pertukaran antara satu keadaan dengan keadaan yang lain

berkongsi