masuk tentera

Maksud: Menjadi anggota tentera

berkongsi