mati bujang

Maksud: Mati semasa muda dan sebelum berkahwin

berkongsi