mati ikan kerana umpan, mati sahaya kerana budi

Maksud: Mendapat celaka kerana sesuatu yang menyenangkan

berkongsi