mati ikan kerana umpan, mati saya kerana budi

Maksud: Manusia dapat dipujuk dengan mulut manis atau dengan budi baik

berkongsi