mati gajah tiada dapat belalainya, mati harimau tiada dapat belangnya

Maksud: Tahu membuat pekerjaan yang jahat dan tahu menyembunyikan dan menghilangkannya

berkongsi