mati katak

Maksud: Mati dengan sia-sia.

berkongsi